Theses on the same topic (having an identical keyword):

pracovnik v socialnich sluzbach

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Pracovní zkušenosti pracovníků v sociálních službách s motivací, procesem aktivizace klienta s Alzheimerovou chorobou v rámci denních činností v DZR v Domažlicích
 (Helena Vanešová)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//s0wkkq// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Kompetence sociálního pracovníka v kontextu historie i současnosti sociální práce v sociálních službách
 (Kateřina Tajanovská)

2021, Diplomová práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/rd8bi/ | Veřejná správa a sociální politika / | Theses on a related topic

Psychická zátěž pracovníků v sociálních službách v domově pro seniory
 (Martina Nejedlíková)

2019, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/jkdsh/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální a humanitární práce | Theses on a related topic

Mezigenerační učení v profesi pracovníka v sociálních službách
 (Ludmila Dvořáčková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f8hcd/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Identifikace klíčových kompetencí pracovníků v sociálních službách v pobytových zařízeních pro seniory
 (Vilma Doleželová)

2021, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

https://is.caritas-vos.cz/th/kbca2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Dilemata pracovníků v sociálních službách při práci se zcela závislými klienty v domovech pro seniory
 (Simona Nečasová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1xqn/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

Faktory pracovní spokojenosti pracovníků v sociálních službách v konkrétní neziskové organizaci
 (Silvie Halouzková)

2021, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfb1n/ | Veřejná a sociální politika a lidské zdroje / Personální management a organizační rozvoj | Theses on a related topic

Zátěžové situace u pracovníků v sociálních službách v domovech pro seniory ve vybrané lokalitě
 (Sandra Slámová)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rrepz/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Etické aspekty výkonu práce sanitáře a pracovníka v sociálních službách při ošetřovatelské péči v lůžkových a pobytových zařízeních
 (Pavla Macháčková)

2019, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/uw17s/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)