Theses on the same topic (having an identical keyword):

praha

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Veřejné soutěže v odvětví dálkové železniční dopravy osob v ČR – analýza dopravních ramen Praha – Ostrava a Praha – České Budějovice
 (Jiří Bednařík)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wmf71/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Koncepce a praxe bytové politiky městské části Praha 2 - případová studie: komparace původní a nové sociální bytové politiky městské části Praha 2
 (Petra Hrušková)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/rkrvv/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Vyhodnocení urbanistických hodnot jihozápadní části Prahy (MO Praha 5)
 (David Poduška)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/jzrux/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Socio-ekonomická analýza okresu Praha-západ a Praha-východ s důrazem na trh práce
 (Martina ANDRLOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3rao8z// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Studie možnosti tramvajového spojení městských částí Praha 6 a Praha 8
 (Jan Pícha)

2016, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6m8ior// | Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství | Theses on a related topic

"Využití dotačních možností sportovních klubů v Praze – SK Neptun Praha".
 (Zdeněk Pták)

2017, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwog8/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Nástroje kulturní politiky Spolkové republiky Německo a Rakouské republiky působící v České republice - zaměřeno na Goethe-Institut Praha a Rakouské kulturní fórum v Praze
 (Gabriela Gálová)

2016, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/fotoy/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Suburbanizace a její dopady na rozvoj institucí předškolního a školního vzdělávání v okresech Praha- východ a Praha- západ
 (Patrik Hartman)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/60067 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)