Theses on the same topic (having an identical keyword):

prakticka skola dvouleta

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Praktická činnost žáků se zdravotním tělesným postižením na SŠ
 (Alfred Veik)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohvlk/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Pracovní listy jako textová učební pomůcka pro Praktická cvičení v praktické škole dvouleté
 (Marie ZBRANKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8k45j5// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Specifika praktické školy a pracovní uplatnění žáků praktické školy
 (Naděžda Kučerová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4plb/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Didaktický materiál do hodin „Příprava pokrmů“ na Praktické škole dvouleté
 (Romana Osinková)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hb2c0/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství speciální pedagogiky se zaměřením na odborné vzdělávání | Theses on a related topic

Aplikace a ověření výukového materiálu u žáků praktické školy dvouleté
 (Markéta Štěpánková)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t73dv/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Rozvoj klíčových kompetencí u osob s mentálním postižením v praktické škole dvouleté
 (Andrea Kalivodová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bvtp8/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Analýza a tvorba ŠVP na praktické škole dvouleté
 (Ivana Karlová)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkki9/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Příprava žáků na praktické škole dvouleté a možnosti jejich dalšího uplatnění
 (Andrea Kalivodová)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xkanl/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Didaktický materiál do předmětu Příprava pokrmů v praktické škole dvouleté
 (Marcela El Khatib)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u1slu/ | Učitelství pro střední školy / Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

Keramika se žáky s mentálním postižením na praktické škole dvouleté
 (Martina Brožová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jn61w/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy - specializace služby Speciální pedagogika pro učitele středních škol | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)