Theses on the same topic (having an identical keyword):

pre-adsorpce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Studium texturních parametrů uhlíkatých povrchů s pre-adsorbovanými látkami z vodného prostředí
 (Ondřej HALUSKA)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//28c0ui// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Adsorpce organických látek na monolitickém uhlíkatém adsorbentu s hierarchickou porozitou
 (Veronika TICHAVSKÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//mwcy9k// | Chemie / | Theses on a related topic

Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů
 (Marek HUĎA)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4epz9x// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic

Funkcionalizace povrchu uhlíku pro adsorpci iontů kovů
 (Iveta KUČEROVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//hqdmzz// | Chemie / | Theses on a related topic

Povrchová úprava uhlíkatých adsorbentů pro adsorpci aniontů
 (Lucie SYSALOVÁ)

2021, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//pj59el// | Chemie / | Theses on a related topic

Vliv pH na adsorpci iontů kovů na uhlíkatém adsorbentu
 (Michaela OTTOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//4vym59// | Chemie / | Theses on a related topic

Ověření možnosti použití CANSORBU při adsorpci těžkých kovů
 (Zuzana Adamcová)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86355 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Studium objemových změn uhlíkatých látek při změně vlhkosti
 (Daniela SMÉKALOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//omf2j2// | Chemie / | Theses on a related topic

Uhlíkaté pěny
 (Lukáš POLÁCH)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wxalun// | Chemie / Analytická chemie pevné fáze | Theses on a related topic