Theses on the same topic (having an identical keyword):

predcasny porod

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Předčasný porod a krvácení při porodu v přednemocniční neodkladné péči
 (Petr TOPIČ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//smktn4// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Předčasný porod a faktory ovlivňující vztah matky k dítěti
 (Tamara Kunčarová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mjge2/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Předčasný porod v závislosti na zdravotně - sociálních faktorech
 (Eva SKŘEPKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//26cuap// | Ošetřovatelství / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Dopady předčasného porodu na sociální fungování rodiny: příprava výzkumu
 (Barbora Lachmanová)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13813/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Genetická variabilita v genu pro visfatin jako rizikový faktor u pacientek s předčasným porodem
 (Tereza Pavlová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zf1qr/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby žen v souvislosti s předčasným porodem
 (Aneta Hrazdilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/twuf4/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Vstupní BMI ženy, těhotenský přírůstek hmotnosti, termín a způsob porodu a hmotnost novorozence
 (Veronika Čermáková)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l0uaq/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Příčiny a následky předčasných porodů
 (Lenka Rygarová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aazlr/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Rizika vzniku zdravotních potíží u dětí po předčasném porodu a následná podpora rodin
 (Adéla Warchilová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zvbgt/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Sociální opora matek po porodu extrémně nedonošeného dítěte
 (Gabriela Landsmannová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tg0w0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)