Theses on the same topic (having an identical keyword):

predictive models

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Knowledge Graphs and Explainable Predictive Models for Drug Repurposing
 (Klára Petrovičová)

2023, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p644o/ | Umělá inteligence a zpracování dat / Zpracování a analýza rozsáhlých dat | Theses on a related topic

Towards predictive and reliable models of plasma chemical kinetics
 (Petr Bílek)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gha4j/ | Fyzika / Fyzika plazmatu | Theses on a related topic

Quantitative structure-property relationship models for gas adsorption and toxicity prediction of ionic liquids
 (Xuejing Kang)

2022, Disertační práce, Fakulta životního prostředí / Česká zemědělská univerzita v Praze

http://theses.cz/id//8rrstl// | Applied and Landscape Ecology / | Theses on a related topic

Predictive capability of thermodynamic models for phase equilibria calculations
 (Martin Klajmon)

2018, Disertační práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//pb37nz// | Chemie (čtyřletá) / | Theses on a related topic

Statistical models for an MTPL portfolio
 (Daria Pirozhkova)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70387 | Kvantitativní metody v ekonomice / Quantitative Economic Analysis | Theses on a related topic