Theses on the same topic (having an identical keyword):

predoperacni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Informovanost o předoperační přípravě u sester pracujících na pracovištích interního typu
 (Žaneta Vystrčilová)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nr34f/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Specifika předoperační péče u dětí
 (Monika Kummerová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c90bd/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Zhodnocení efektu předoperační chemoradioterapie u karcinomu konečníku
 (Alena Kozelková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dzmb4/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Předoperační embolizace portální žíly
 (Adéla Vodičková)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lzs7a/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Anesteziologie z pohledu pacienta v předoperační době
 (Kateřina Havlíčková)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qu2ty/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kvalita předoperační přípravy dítěte z pohledu anesteziologické sestry
 (Růžena Bartasová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2shr/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Předoperační příprava v kontextu historického vývoje
 (Jindřiška STUCHLÍKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6vxxp4// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Kvalita předoperační přípravy
 (Dagmar MANDOVCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zvjfa1// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vliv kouření cigaret na předoperační, peroperační a pooperační období
 (Aneta MAREŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mppqkj// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vliv kouření cigaret na předoperační, peroperační a pooperační období
 (Aneta MAREŠOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//mppqkj// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)