Theses on the same topic (having an identical keyword):

predsednictvi rady eu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Česká republika v roli "čestného vyjednavače" - případová studie českého předsednictví v Radě EU ve formaci Rady pro zemědělství a rybolov
 (Eliška Kroupová)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tw4un/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Předsednictví Rady EU jako nástroj prosazování národních zájmů předsedajících států: Případ ČR a Francie
 (Lenka Čermáková)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yoyq2/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

Komparace komunikačních kampaní předsednictví Rady EU ve státech střední Evropy
 (Kateřina Jesenská)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aoujx/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Význam a naplnění Víceletého strategického programu 2004-2006 pro předsednictví Rady EU
 (Iveta Frízlová)

2008, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3z1k/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Analýza předsednictví Rady EU z pohledu COREPER a přípravných výborů
 (Matěj Horník)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ll75n/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Priority české zahraniční politiky vůči EU v souvislosti s Předsednictvím Radě EU
 (Lukáš Soukup)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qwh09/ | Mezinárodní teritoriální studia (kombinované) / Evropská studia | Theses on a related topic

Analýza zahraničně-politických cílů předsednictví Rady EU v závislosti na regionálních preferencích států
 (Kateřina Borovská)

2010, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ws02j/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Předsednictví Rady EU: případová studie České republiky
 (Irena Durošková)

2009, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bck5b/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Reformy předsednictví Rady EU a jejich reflexe v návrzích tzv. Ústavní smlouvy
 (Petr Lupač)

2007, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t7zby/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Předsednictví ČR v Radě EU - hlavní priority v kontextu politik EU
 (Iveta Mašínová)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/aq8xj/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)