Theses on the same topic (having an identical keyword):

prestavka v praci

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Doby odpočinku v unijní úpravě a v českém pracovním právu
 (Pavla Tupá)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qdunl/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pracovní doba a přestávky v práci v českém právu a v praxi
 (Kateřina Kuthanová)

2016, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//095rt0// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Pracovní doba - srovnání současné a předchozí právní úpravy v ČR
 (Marina Možárová)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xljzc/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu
 (Michal Szurman)

2013, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i6l78/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pracovní doba a pracovní pohotovost v úpravě komunitárního práva a českého pracovního práva
 (Petra Hrušková)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvj6c/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pracovní doba a doby odpočinku v českém pracovním právu
 (Zdenek Klinga)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j2piz/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Pracovní doba a přestávky v práci
 (Jana Křivánková)

2007, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/at6u3/ | Právní specializace / Právo sociálního zabezpečení | Theses on a related topic

Pracovní doba a přestávky v práci
 (Petr Hladký)

2007, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rnn0p/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Bezpečnostní rizika v silniční dopravě
 (Jaroslav Petrželka)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dr50e/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Zásady uplatňované pro zajišťování BOZ při práci, včetně řízení rizik v silničním stavitelství - jejich zhodnocení
 (Radek Kaláb)

2014, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//jrmd4q// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)