Theses on the same topic (having an identical keyword):

prevention of burnout syndrome

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Role vedoucích pracovníků v prevenci syndromu vyhoření podřízených v rámci Policie ČR
 (Eva Cvrčková)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fjkhl/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Percepce syndromu vyhoření a jeho prevence u sociálních pracovníků Úřadu práce
 (Šárka Vašíčková)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tcxvd/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření z hlediska protektivních faktorů u pracovníků v sociálních službách ve vybrané organizaci
 (Blanka Vrzáčková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap3l3/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Postoj pracovníků úřadu práce k prevenci syndromu vyhoření
 (Zuzana Posejpalová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/anx9v/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Postoj osobních asistentů u osob s tělesným handicapem k prevenci syndromu vyhoření
 (Kateřina Malíková)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnfw0/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Kvalita trávení volného času jako prevence syndromu vyhoření manažerskou optikou
 (Simona Málková)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/esbbe/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Celoživotní vzdělávání jako prevence syndromu vyhoření
 (Veronika Filipová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whflb/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Prevence syndromu vyhoření při práci s klienty s drogovou závislostí
 (Kristýna Šiková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g06f2/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Burnout syndrom v činnosti dobrovolníka
 (Michaela Havlíčková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pu6dv/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Riziko syndromu vyhoření a jeho prevence z pohledu terénních sociálních pracovníků
 (Markéta Špačková)

2014, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c0gy0/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)