Theses on the same topic (having an identical keyword):

preventivni program

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Preventivní program ve středisku výchovné péče jako forma intervence pro třídu s narušeným klimatem
 (Jana Paulová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v5dwc/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Preventivní program ve výtvarné výchově
 (Petra Ryšková)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rz2ir/ | Specializace v pedagogice / Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Intervenční program na podporu empatie a proti agresi B. A. S. E.: Souvislosti s úrovní teorie mysli u předškolních dětí
 (Lucie Namešanská)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g9ye7/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Minimální preventivní program vybraného sociálně patologického jevu u žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním
 (Jana Macáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//aiubrl// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Theses on a related topic

Preventivní program "Druhý krok" a psychosociální klima školní třídy
 (Kristýna MÁNKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pp3mpy// | Psychologie / | Theses on a related topic

Preventivní program Druhý krok a sebepojetí u dětí mladšího školního věku
 (Tereza CHOBOTSKÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rwrqnn// | Psychologie / | Theses on a related topic

Preventivní program vývoje artikulačních schopností u dětí v období od dvou do tří let věku
 (Aneta Pražáková)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB9062 | Speciální pedagogika / Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikace | Theses on a related topic

Vrstevnická mediace jako preventivní program řešení konfliktů ve školním prostředí
 (Silvie Slezáková)

2017, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//50ssjn// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Preventivní program pro první třídy ZŠ zaměřený na poruchu autistického spektra
 (Zuzana TRČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//2uohnm// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Preventivní program pro mateřské školy "Člověče, nestonej!"
 (Anna Malinová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//dg5b0x// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)