Theses on the same topic (having an identical keyword):

prison service

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Negativní důsledky práce příslušníka Vězeňské služby České republiky při výkonu služby
 (David Gabzdyl)

2021, Bakalářská práce, Fakulta veřejných politik v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/onole/ | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Řízení kariérního rozvoje zaměstnanců ve Vězeňské službě ČR - organizační jednotka Věznice Všehrdy
 (Martin Vavřík)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dirqn/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Správněprávní aspekty výkonu trestu odnětí svobody a související správní činnosti Vězeňské služby České republiky
 (Faisal Husseini)

2014, Disertační práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kpqwn/ | Teoretické právní vědy (čtyřleté) / Správní právo a právo životního prostředí | Theses on a related topic

Dopad úsporných opatření na činnost organizačních složek Policie ČR, Vězeňské služby ČR a Hasičského záchranného sboru ČR
 (Jan Rubín)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tnm3l/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Adaptace nových příslušníků Vězeňské služby České republiky na výkon služby ve vazební věznici
 (Tomáš Glabazňa)

2006, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz | Ochrana a bezpečnost organizace / Bezpečnostní management | Theses on a related topic

Působení žen ve Vězeňské službě České republiky
 (Kateřina Bešťáková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/fgoo6/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Vliv umístění objektů Vězeňské služby ČR na rozvoj v regionu, případová studie Stráž pod Ralskem a Vinařice
 (Zuzana Kořínková)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/lxw75/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Organizace vězeňské služby s ohledem na vnitřní a vnější bezpečnost
 (David Sedláček)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/x041m/ | Bezpečnostně právní studia / | Theses on a related topic

Vyhodnocení stavu vězeňské služby v Ústeckém kraji
 (Soňa Buriancová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/of2d6/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Hospodářská činnost Vězeňské služby České republiky ve věznici Nové Sedlo
 (Hana FÁRKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//mzipet// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)