Theses on the same topic (having an identical keyword):

pristroje inbody 720 a tanita bc-418 ma

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY TĚLESNÉHO SLOŽENÍ U STUDENTEK 1. ROČNÍKU FTK UP NA ZÁKLADĚ METODY BIOELEKTRICKÉ IMPEDANCE PŘÍSTROJEM INBODY 720 A TANITA BC-418 MA
 (Martin JAREŠ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//1buimd// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - zeměpis, Tělesná výchova | Theses on a related topic

Srovnání vybraných parametrů tělesného složení u studentů a studentek 1. a 3. ročníku FTK UP na základě metody bioelektrické impedance
 (Miroslav SKLENÁŘ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//4fccz2// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - anglická filologie | Theses on a related topic

Vybrané zdravotní ukazatele tělesného složení hokejistů mladšího školního věku
 (Martin PŮČEK)

2013, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qea0ie// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství geografie pro střední školy | Theses on a related topic