Theses 

Theses on the Same Topic

česky | in English

Theses on the same topic (having an identical keyword):

proces

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Proces fungovania Outsourcingu
 (Miroslav Medvecký)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id/xad1jl/ | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic Display description

Efektivní Executive search proces z pohledu personální agentury
 (Dace Ozola)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id/6jhy33/ | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Velký politický proces s představiteli řeholních řádů
 (Ivana KOHOUTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id/syk7vw/ | Politologie / Politologie (dvouoborové) - Historie (dvouoborová) | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces v průběhu radioterapie u nemocných s karcinomem prostaty
 (Michaela Ernestová)

2008, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id/dv2bxy/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Edukační proces v přípravné třídě základní školy
 (Kristina Pudelková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

http://is.muni.cz/th/16927/pedf_b/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Proces elektronizace veřejné správy v ČR
 (Romana PEŠÁKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id/an1jga/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země | Theses on a related topic

Posouzení vlivu změny kvality surové vody na proces úpravy vody na Úpravně vody Ostrava – Nová Ves
 (Kateřina Weissová)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97936 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Proces změny po ukončení dlouhodobého užívání pervitinu bez odborné pomoci
 (Pavel Nepustil)

2013, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

http://is.muni.cz/th/65044/fss_d/ | Psychologie (čtyřleté) / Sociální psychologie | Theses on a related topic

Řízení lidských zdrojů v organizacích veřejné správy. Proces hodnocení pracovního výkonu. Proces hodnocení pracovního výkonu.
 (Zuzana Jandíková)

2011, Bakalářská práce, Fakulta 900 / Vysoká škola regionálního rozvoje

http://theses.cz/id/h8fahu/ | Regionální rozvoj / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)

Go to top | Current date and time: 24. 11. 2017 23:06, Week 47 (odd)

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz