Theses on the same topic (having an identical keyword):

profesional

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Mluvní profesionál s balbuties
 (Lucie Endlicherová)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vy992/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Zdravotník profesionál v roli pacienta
 (Eliška ROKYTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k31zn8// | Specializace v pedagogice / Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Společenská odpovědnost firem jako faktor zaměstnavatelské atraktivity pro mladé IT profesionály
 (Lucie Chladová)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ifyqf/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Theses on a related topic

Dobrovolnictví u osob s mentálním postižením pohledem profesionálů
 (Adriana Hudcová)

2017, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13752/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Vliv redukčních technik na kvalitu hlasu u hlasových profesionálů
 (Eva Dvořáková)

2020, Disertační práce, Akademie múzických umění v Praze

http://theses.cz/id//kyzjn4// | Hudebního umění / | Theses on a related topic

Autoregulace učení a strategie učení cizím jazykům v kontextu jazykového vzdělávání českých vojenských profesionálů
 (Jana Rozsypálková)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tigsy/ | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Efektivita výcviku boje zblízka vojenských profesionálů
 (Tomáš Novohradský)

2018, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3snr/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Theses on a related topic

Odborné vzdělávání v hotelnictví a gastronomii
 (Ludmila Filipová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/14006/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Marketingový plán pro poloprofesionální sportovní klub
 (Zdeněk Šturma)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hk3g3/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Odborné vzdělávání v gastronomii
 (Monika Jašková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/jfmp2/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)