Theses on the same topic (having an identical keyword):

profesionalni pestounska pece

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Profesionální pěstounská péče jako součást systému náhradní rodinné péče v ČR
 (Sandra KRONYCHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//2ovhwm// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Profesionální pěstounská péče - nová forma náhradní rodinné péče v ČR
 (Pavlína ČERNÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//x00a22// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Theses on a related topic

Profesionální pěstounská péče a její postavení v systému náhradní rodinné péče
 (Markéta Machová)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM4695 | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Profesionální pěstounská péče jako součást systému náhradní rodinné péče v ČR.
 (Klára Vernerová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rabkg/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Postavení profesionální pěstounské péče v systému náhradní rodinné péče
 (Michaela Horáková)

2020, Diplomová práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6416 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Profesionální pěstounská péče pohledem pěstounské rodiny
 (Jana Bučková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hmv75u// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Profesionální pěstounská péče v systému náhradní rodinné péče.
 (Lada NERADOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ho17s9// | Sociální péče / Sociální práce | Theses on a related topic

Pěstounská péče
 (Jana Logan)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/j2bwt/ | Právní specializace / Sociálně právní činnost | Theses on a related topic

Profesionální pěstounská péče ve Švýcarsku
 (Linda Scheurer)

2020, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//uy7zsy// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Pěstounská péče v klasických českých pěstounských rodinách a pěstounská péče ve speciálních zařízeních pro pěstounskou péči - velké pěstounské rodiny. Porovnání obou forem.
 (Michaela WENDLIGOVÁ)

2007, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ahhlpk// | Učitelství pro střední školy / Učitelství náboženství a etiky | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)