Theses on the same topic (having an identical keyword):

professionals

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Medical Translation from the Perspective of User Needs of Medical Professionals
 (Zuzana Ševčíková)

2021, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/evvhw/ | Překladatelství a tlumočnictví / Překladatelství anglického jazyka | Theses on a related topic

The Factors Motivating Adult Professionals to Choose Private Tutoring in English
 (Pavel Musiol)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thfd7/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Production of the 2nd international workshop for European //young professionals and students working in the field //of arts and culture "To Culture With Love. Management"
 (Galina Koretskaya)

2011, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/n1mu4/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na Producenství | Theses on a related topic

The Level of Formality versus Informality in Advetising for Medical Professionals
 (Lenka Pacíková)

2012, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nh7rv/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Developing career paths with emphasis on technical professionals of the selected company
 (Markéta Málková)

2016, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52369 | Ekonomika a management / International Management | Theses on a related topic

Postoj pomáhajúcich pracovnikov ku pozitivnej zmene chovanie u klientov so závislosťou na pervitíne v terapeutickej komunite
 (Erika Komorová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ohaff/ | Humanitní environmentalistika / Sociální práce | Theses on a related topic

Fenomén psychedelík z pohľadu odborníkov na duševné zdravie
 (Michal Hrozáň)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e2mgq/ | Psychologie / | Theses on a related topic