Theses on the same topic (having an identical keyword):

program pece o krajinu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Zhodnocení ekonomických nástrojů v ochraně přírody se zaměřením na programy péče o krajinu (na příkladu CHKO Třeboňsko a Jihočeského kraje)
 (Jana FRYŠOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dbkdoe// | Zemědělství / Agropodnikání | Theses on a related topic

Inventarizace skalních dutin v rámci programu péče o krajinu v CHKO Český ráj se zvláštním zřetelem na jejich sedimentární, chemické a biogenní výplně
 (Zuzana JENČOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//m1fchu// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Management krajiny - projekt péče o biocentrum ÚSES v Senotíně
 (Ivana Šímová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/24052 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Plán péče o chráněné území přírody
 (Pavol Lohyňa)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4ay0wt// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářské realizace | Theses on a related topic