Theses on the same topic (having an identical keyword):

progrese nadoroveho onemocneni

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Dormance a reaktivace během progrese nádorových onemocnění
 (Petr Adámek)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tajlc/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Regulace plasticity povrchového fenotypu buňky a její role v rozvoji nádorového onemocnění
 (Ján Remšík)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slfpc/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Význam kovů v patogenezi a progresi nádorových onemocnění
 (Alžběta Ressnerová)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sr3il/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Význam proteinů EpCAM v progresi nádorových onemocnění
 (Sára Kučeráková)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x20z2/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Význam signalizací regulovaných vápenatými ionty v progresi nádorových onemocnění
 (Barbora Blumová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ipb7h/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Proteiny rodiny Myb – nové úlohy v tumorigenezi a nádorové progresi
 (Monika Dúcka)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wnlch/ | Molekulární a buněčná biologie a genetika / | Theses on a related topic

Význam proteinu CXCL1 v nádorové progresi
 (Martina Kučeríková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/puaup/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Využití čipových technologií pro diagnostiku a terapii nádorových onemocnění
 (Kateřina Staňo Kozubík)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xki0d/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Plasticita signálních drah nádorových buněk jako výsledek dynamických změn nádorového mikroprostředí
 (Tereza Souralová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nduvp/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Identifikace determinant metastatického onemocnění u kolorektálního karcinomu
 (Iveta Klemešová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t0kws/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)