Theses on the same topic (having an identical keyword):

propusteni z vykonu trestu

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pohledem odsouzeného
 (Martin Strýček)

2020, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wdulw/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 (Jaromír Heralecký)

2018, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/scj8o/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Příprava odsouzených na propuštění z výkonu trestu odnětí svobody z pohledu pracovníků Vězeňské služby
 (Lucie Štaierová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11921 | Speciální pedagogika / Výchovná práce ve speciálních zařízeních | Theses on a related topic

Analýza kritérií vedoucích k podmíněnému propuštění z výkonu trestu odnětí svobody z pohledu Probační a mediační služby.
 (Lucie FREMUNDOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ledy64// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Problematika reintegrace a resocializace propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody v době pandemie
 (Klára Jonášová)

2021, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wfq0c/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a volný čas | Theses on a related topic

Resocializace propuštěných osob z výkonu trestu odnětí svobody v činnosti veřejné správy
 (Milena Hostáková Bušková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/sv7lr/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Aktuální problémy českého vězeňství z pohledu osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody
 (Jan KŮS)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//izqovx// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Sociální práce s osobami před propuštěním z výkonu trestu z pohledu sociálních kurátorů
 (Brigitta Křesťanová)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//tj0dvd// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

PAROLE – podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody s dohledem
 (Lucie Jurásková)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zhovx/ | Speciální pedagogika / Speciální andragogika | Theses on a related topic

Podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
 (Roman Vicherek)

2011, Rigorózní práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gl4u2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)