Theses on the same topic (having an identical keyword):

protein purification

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Tandemová afinitní purifikace jako metoda studia protein-proteinových interakcí
 (Jana Majerská)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g79xf/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Strukturní studium interakcí mezi proteiny, které se účastní ukončení transkripce
 (David Zapletal)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl0mx/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Biochemická a funkční charakterizace vazebných domén RNA proteinu DIS3L2
 (Anna Hrčková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bgtw6/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika / | Theses on a related topic

Optimalizace exprese a purfikace RADX proteinu
 (Michaela Jiříčková)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qtf6s/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Využití sekvencí inteinového typu při purifikaci heterologně produkovaných proteinů
 (Jan JUREČKA)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//33aarv// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Uplatnění vedoucích peptidových sekvencí při přípravě a purifikaci rekombinantních proteinů
 (Silvie Lišková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v12vh/ | Biochemie / | Theses on a related topic