Theses on the same topic (having an identical keyword):

proteiny

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Počítačový návrh léků: Kvantově-mechanická studia komplexů mezi proteiny a ligandy a proteiny, ligandy a vodou
 (HARESH BABUBHAI AJANI)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//y0nvuj// | Chemie / Fyzikální chemie | Theses on a related topic

MAGE (Melanoma-associated AntiGEn) proteiny: kofaktory buněčných procesů
 (Lucie Bozděchová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rbojo/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Strukturní studium interakcí mezi proteiny, které se účastní ukončení transkripce
 (David Zapletal)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kl0mx/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

Interakce receptorů třídy Frizzled s G proteiny a Dishevelled
 (Kateřina Straková)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j4hl2/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Nové metody studia interakcí DNA s proteiny rodiny p53, založené na chemické modifikaci, fluorescenční a elektrochemické analýze
 (Petr Orság)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ia839/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Theses on a related topic

Elektrochemické metody pro detekci interakcí DNA s proteiny a pro sledování enzymatických přeměn DNA
 (Monika Hermanová)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mgqi0/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Analýza interakce apoptotických proteinů AIF a endonukleázy G s jadernými proteiny během degradace chromatinu
 (Pavel Eleder)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vsa28/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vizualizace interakcí mezi proteiny
 (Petra Ambrozková)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sfshl/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

Studium rozhraní mezi proteiny a nukleovými kyselinami pomocí QM/MM metody
 (Pavlína Pokorná)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j9ri0/ | Biochemie / Biomolekulární chemie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)