Theses on the same topic (having an identical keyword):

proteomika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Proteomika u mnohočetného myelomu
 (Jana Čumová)

2011, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ric85/ | Onkologie (čtyřleté) / Onkologie | Theses on a related topic

Proteomika organelových frakcií pšenice vystavenej suchu
 (Simona Bellová)

2021, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//vwhpvb// | Biochemie a buněčná biologie / | Theses on a related topic

Nádorová proteomika v klinické a experimentální onkologii
 (Tomáš OŽDIAN)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cppbbd// | Onkologie / | Theses on a related topic

Sekvenování a proteomika fibrolytických enzymů u Butyrivibrií
 (Hana Sechovcová)

2019, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//6ua3nm// | Mikrobiologie (čtyřleté) / | Theses on a related topic

Proteomika v translačním a klinickém výzkumu
 (Dušan HOLUB)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dhnv4d// | Pediatrie / | Theses on a related topic

Proteomika vybraných onkohematologických onemocnění
 (Klára Pečánková)

2018, Disertační práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//7uywzb// | Chemie (čtyřletá) / | Theses on a related topic

Klinická proteomika: technologie, věda, nebo hudba budoucnosti?
 (Monika Mudrochová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n85ac/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Proteomika cervikálního hlenu
 (Vendula RAŠKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//a10nso// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

Targeted proteomics, a new approach for protein quantitation in tumor biology
 (Jakub Faktor)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kulvp/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic

Využití hmotnostní spektrometrie ke studiu strukturních změn onkoproteinů
 (Dominika Coufalová)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p95me/ | Genomika a proteomika / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)