Theses on the same topic (having an identical keyword):

provozni cash flow

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Modelování a predikce provozního cash-flow
 (Tereza Nováčková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sq704/ | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické a statistické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Analýza cash flow a jeho využití ve finančním rozhodování
 (Michaela HANOUSKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//5xc5nk// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Řízení cash-flow
 (Petr Dvořák)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/asrh6/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Řízení cash flow v průmyslovém podniku
 (Jiří Vlček)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109068 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Řízení likvidity plánováním cash flow
 (Pavlína Benešová)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101134 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Výkaz Cash-flow
 (Miloslava Mathauserová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/jp194/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Faktoring a jeho vliv na cash flow podniku
 (Dana PERNÁ)

2008, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/3108 | Ekonomika a management / | Theses on a related topic