Theses on the same topic (having an identical keyword):

provozni naklady

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Provozní náklady staveb ve vztahu k jejich tržní hodnotě
 (Jiří Pajer)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/fhmya/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Provozní náklady stavby ve vztahu k její tržní hodnotě
 (Petra Švantnerová)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ntt66/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Provozní náklady stavby ve vztahu k její tržní hodnotě
 (Petr Mališ)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/puh4v/ | Bankovnictví / Oceňování majetku | Theses on a related topic

Vliv cen surovin na provozní náklady pekárenské výroby
 (Kristýna Kamlarová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//zxkqgj// | Inženýrství a management / | Theses on a related topic

Vliv technologie na provozní náklady a výnosy v osobní železniční dopravě na trati Praha - Hradec Králové
 (Martin Škárek)

2013, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//q7sh6q// | Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy | Theses on a related topic

Charakter (hustoty) zástavby a její vliv na místní ekonomiku (investiční i provozní náklady) (na příkladu vybrané obce/obcí)
 (Zuzana Kupčíková)

2011, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//393iy0// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Charakter (hustoty) zástavby obce a její vliv na místní ekonomiku (investiční i provozní náklady)
 (Alena Bendová)

2009, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//fl93wm// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Hlavní provozní náklady pro výrobu biodieselu a glycerinu z druhotných lipoproteinů
 (Veronika KORMOŠOVÁ)

2010, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ftu76z// | Chemie a technologie materiálů / Technologie a management | Theses on a related topic

Technicko-ekonomické vyhodnocení návrhu optimalizace provozní fáze investičního projektu
 (Pavel Tyrpekl)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130221 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Vliv obnovy vozového parku na náklady dopravního podniku města Ústí nad Labem, a. s.
 (Barbora GLOSEROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hi5c40// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)