Theses on the same topic (having an identical keyword):

proza 19.stoleti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Historie v zábavné próze konce 19. století (Svátek, Stankovský a Čečetka)
 (Veronika PODHAJSKÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lnoiw2// | Učitelství pro střední školy / Uč. ČJ ZSV pro SŠ navazující | Theses on a related topic

Umělecký obraz 19. století v historické próze vydané po roce 2010
 (Barbora ŠILCOVÁ)

2022, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//okiwkb// | Česká filologie / Česká filologie / Historické vědy | Theses on a related topic

Obraz učitele a učitelky v krásné literatuře 19. století
 (Jana Kovaříková)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w898j/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství občanské výchovy pro základní školy | Theses on a related topic

Projevy biedermeieru ve vybraných dílech české prózy 20. a 30. let 19. století
 (Petra TUREČKOVÁ)

2014, Diplomová práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//w4we2x// | Učitelství pro střední školy / ČJ-NJ | Theses on a related topic

Postava upíra v literatuře do konce 19. století
 (Magda Pospíšilová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g68co/ | Filologie / Literatura a mezikulturní komunikace | Theses on a related topic

Prozaická tvorba Boženy Vikové-Kunětické z 90. let 19. století
 (Lenka Škvařilová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1jip/ | Filologie / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Historická próza Václava Beneše Třebízského v kontextu české literatury 19. století
 (Martina Sedláčková)

2006, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l2f8y/ | Humanitní studia / Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

Tematizace stáří ve vybraných prózách české literatury 19. stol.
 (Monika Dohnalová)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y4i0j/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Tematizace dobových smrtelných onemocnění v české próze přelomu 19. a 20. století
 (Ingrid Kvirencová)

2021, Diplomová práce, Fakulta filozofická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pj6pzx// | Historické vědy / Kulturní dějiny: Dějiny literární kultury | Theses on a related topic

Fantastická povídka v české literatuře na konci 19. století a Karel Švanda ze Semčic
 (Hana WAGNEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//68id1q// | Filologie / Bohemistika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)