Theses on the same topic (having an identical keyword):

pso

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Aplikace inovativního didaktického materiálu pro výuku odborného výcviku oboru keramik – 1.ročník PSO
 (Matouš Křístek)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o08dg/ | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování | Theses on a related topic

Pokročilé varianty algoritmu PSO v jazyce C
 (Tomáš Kadavý)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//r7vxqt// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Technické řešení a hodnocení budovy Fakulty strojní v Plzni v soustavě PSO 81
 (Jan JABLONČÍK)

2019, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//2bxu63// | Stavební inženýrství / Stavitelství | Theses on a related topic

PSO Algoritmus v prostředí Mathematica
 (Michal PLUHÁČEK)

2011, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//juuy5h// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Algoritmus hejna částic PSO a demonstrace jeho vlastností
 (Matej Pivoluska)

2008, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kfgrr/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Srovnání paralelní implementace algoritmu PSO v OpenCL, CUDA a C++ AMP
 (Roman Hala)

2013, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//70tro4// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Klasifikace dokumentů s využitím GPU-PSO
 (Tomáš Ježowicz)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93038 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Srovnání výkonu algoritmů PSO, SOMA a DE na problému predikce dodávaného tepla v systému centrálního zásobování teplem
 (Roman MIKALA)

2013, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//8cgpyn// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic

Moderní metody vývoje a modifikace evolučních technik
 (Michal Pluháček)

2015, Disertační práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k3u15o// | Inženýrská informatika / | Theses on a related topic

Operace na podporu míru NATO z hlediska podmínek a okolností jejich aplikace
 (Aneta Ostrejšová)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fh4fl/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)