Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychicka zatez

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Psychická pracovní zátěž jako jeden ze zdrojů psychického napětí operátora výrobní společnosti
 (Nicol Mikesková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/140170 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Theses on a related topic

Psychická a fyzická zátěž všeobecných sester
 (Helena Kratochvílová)

2017, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u3cac/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Psychická pracovní zátěž u sociálních pracovníků
 (Andrea Škorpíková)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8208 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Psychická a fyzická zátěž anesteziologické sestry
 (Klára VARMUŽOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//70iil1// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Psychická zátěž ve škole a její zvládání ve vztahu k self-efficacy u studentů SŠ
 (Aneta KAPROVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//n6r9hg// | Učitelství pro střední školy / PSYCHn-VKZn | Theses on a related topic

Psychická zátěž a její zvládání v profesi sociálních pracovníků na Úřadu práce
 (Lenka ZELENKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2xaw2y// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

Psychická zátěž všeobecných sester na oddělení dětské onkologie
 (Barbora Holá)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//e71l6k// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Psychická a fyzická zátěž sester ve Fakultní nemocnici Ostrava
 (Iveta NĚMEČKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//c1ezzm// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v geriatrii | Theses on a related topic

Psychická zátěž všeobecných sester
 (Irena ANTOŠOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//1u2lne// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Psychická zátěž všeobecných sester na oddělení dětské onkologie
 (Barbora Holá)

2019, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//e71l6k// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)