Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychicke zneuzivani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Psychické násilí a zneužívání dětí v Jihočeském kraji-současná problematika
 (Michaela HÁJKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o9ux7t// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Aspekty fyzického a psychického zneužívání žen v partnerském vztahu
 (Eliška GRACIASOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3mte61// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Týrání a zneužívání seniorů
 (Monika Francová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mwyhv/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Vybrané aspekty sexuálního zneužívání dětí
 (Věra Hodková)

2010, Diplomová práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM249 | Vychovatelství / Sociální pedagogika se zaměřením na etopedii | Theses on a related topic

Sexuální zneužívání dětí
 (Gabriela PEJSAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//a0s537// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

Povědomí žáků 2. stupně základních škol a studentů středních škol o problematice komerčního sexuálního zneužívání dětí a mládeže
 (Adéla Marešová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12189 | Specializace v pedagogice / Sociální patologie a prevence | Theses on a related topic

Ženy jako oběti domácího násilí ve Veselí nad Moravou
 (Štefan Vašek)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o0ivo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Příčiny týrání, zneužívání a zanedbávání dětí a vliv na osobnost trpící syndromem CAN
 (Luboš Procházka)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lqg19/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Problematika týrání a zneužívání dětí z pohledu žáků základních škol
 (Ivana STAŇKOVÁ)

2007, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//uyn3mr// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Návyky a zneužívání psychofarmak
 (Lucie KOPOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jsk40y// | Pedagogika / Pedagogika - veřejná správa | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)