Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychological abuse

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Postoje žáků základních škol k problematice tělesného a psychického týrání
 (Zuzana BOUKALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zbghz9// | Vychovatelství / Vychovatelství pro speciálně pedagogické instituce | Theses on a related topic

Zneužívání nealkoholových drog (efektivní právní úprava, psychologické aspekty)
 (Veronika Kociánová)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u2634/ | Veřejná správa / | Theses on a related topic

Zneužívání nealkoholových drog (aktuální právní a psychologické aspekty)
 (Zuzana Želinská)

2016, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1yoz/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Zneužívání alkoholu (aktuální právní a psychologické aspekty)
 (Kamila Jakubíková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rdkm6/ | Právní specializace / Obchodněprávní studia | Theses on a related topic

Týrání dětí
 (Monika Kašíková)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jsbq3/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Psychická manipulace členů v sektách
 (Markéta KYJOVSKÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//f9s0xp// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Psychické násilí a zneužívání dětí v Jihočeském kraji-současná problematika
 (Michaela HÁJKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//o9ux7t// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Obět sexuálního zneužívání. Psychologické, sociální a právní aspekty.
 (Martina Žaludová)

2008, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/roqg2/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Právo, psychologie a zneužívání alkoholu (aktuální právně aplikační a psychologické otázky)
 (Marta Fekiačová)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/goeus/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Psychologické aspekty zneužívání internetu na pracovišti
 (Veronika Bartošová)

2010, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26742 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)