Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychosocial needs

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Psychosocial needs and quality of life of healthy siblings of pediatric oncology patients
 (Šárka Kárová)

2015, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rljwe/ | Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (čtyřleté) / Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie | Theses on a related topic

Hodnotenie psychosociálnych potrieb u seniorov v paliatívnej starostlivosti
 (Katarína ROJIKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ndyqvn// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby sourozenců onkologicky nemocných dětí
 (Lea Hodaňová)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tngnc/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Psychosociálne potreby zdravých súrodencov detí so závažným onemocnením alebo postihnutím – Downov syndróm
 (Barbora Hycláková)

2009, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bq53h/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Hodnotenie psychosociálnych potrieb u seniorov v paliatívnej starostlivosti
 (Katarína ROJIKOVÁ)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//9n93bs// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Theses on a related topic

PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF PLAYER?S ENGAGEMENT TO THE SITTING VOLLEYBALL
 (Mladen Protić)

2010, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//yw0fdz// | Tělesná výchova a sport / Aplikovaná tělesná výchova | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby seniorů z pohledu všeobecných sester
 (Karla Morongová)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cq570/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby žen v souvislosti s předčasným porodem
 (Aneta Hrazdilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/twuf4/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby onkologických pacientů v paliativní péči
 (Michaela KOZUBJAKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ady90g// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku
 (Antonie Vlková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//no87w9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)