Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychosocialni potreby

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 26 theses)
Psychosociální potřeby sourozenců onkologicky nemocných dětí
 (Lea Hodaňová)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tngnc/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby seniorů z pohledu všeobecných sester
 (Karla Morongová)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cq570/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby žen v souvislosti s předčasným porodem
 (Aneta Hrazdilová)

2013, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/twuf4/ | Porodní asistence / Porodní asistentka | Theses on a related topic

Psychologické a psychosociální potřeby seniorů
 (Denisa PELZEROVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//8a5wbn// | Humanitní studia / Humanistika | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby klientů seniorů využívajích služeb azylových domů
 (Kamila DRTILOVÁ)

2019, Diplomová práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//6lvuhm// | Sociální politika a sociální práce / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby onkologických pacientů v paliativní péči
 (Michaela KOZUBJAKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ady90g// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby seniorů v pobytových zařízeních
 (Barbora Jagošová)

2019, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ng8g68// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby u onkologicky nemocných dětí
 (Nikola Maulerová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//5xwtla// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Psychosociální potřeby seniorů žijících v zařízeních sociálních služeb na Uherskobrodsku
 (Antonie Vlková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//no87w9// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Motivace k pěstounství a psychosociální potřeby pečujících pěstounů
 (Jana PÍPALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dr50ln// | Sociální práce / Etika v sociální práci | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 26 theses)