Theses on the same topic (having an identical keyword):

psychoterapie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Psychoterapie mimo zdravotnictví v ČR
 (Petra Přílučíková)

2020, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/l028l/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Specifika psychoterapie dětí zasažených válkou na Ukrajině z pohledů psychoterapeutů
 (Olga Kulaeva)

2023, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tox4r/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Podíl somatických a psychologických markerů na funkční poruše pohybového systému a efekt fyzioterapie a psychoterapie
 (Alena Pučelíková)

2023, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/whygf/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Legislativní rámec psychoterapie v ČR
 (Kateřina Matušková)

2020, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kocu4/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Negativní účinky psychoterapie v důsledku etických pochybení psychoterapeutů
 (Tereza Gromešová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/brlyq/ | Psychologie / | Theses on a related topic

T: Dokumentární fotografie jako elegie a psychoterapie
 (Zbigniew Jakub Kordys)

2021, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ui4od/ | Tvůrčí fotografie / | Theses on a related topic

Teoretická východiska koučinku a psychoterapie - kritické srovnání
 (Eva Vraníková)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g1004/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Možnosti vzdělávání v oblasti psychoterapie pro absolventy psychologie v ČR
 (Lucie Sigmundová)

2023, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/g5br4/ | Psychologie / | Theses on a related topic

Význam technik body – psychoterapie u funkčních poruch krční páteře
 (Alena Pučelíková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bqzvn/ | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Víra a psychoterapie: Jak terapeut prožívá vliv své křesťanské víry na svou terapeutickou praxi?
 (Matěj Grunt)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slihc/ | Psychologie / Psychoterapeutická studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)