Theses on the same topic (having an identical keyword):

public spending

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Marijuana Legalization and taxation: Approaches of states from the perspective of public finances.
 (Serena Iglina)

2021, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s8npn/ | Public Finance and Economics / | Theses on a related topic

Analýza výdavkov na obranu v Slovenskej republike
 (Lívia Takácsová)

2013, Diplomová práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/ibltk/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

Výběr projektů pro financování z veřejných výdajových programů
 (Eliška Petřeková)

2018, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tucoh/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic