Theses on the same topic (having an identical keyword):

pudni ekotoxikologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Ekotoxikologie půdních bezobratlých - žížaly roupice, chvostoskoci
 (Jitka Bezchlebová)

2007, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqilb/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Ekotoxikologie terestrických plicnatých plžů
 (Pavel Fojt)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vk7y9/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Hodnocení zátěže lesních půd pomocí ekotoxikologických testů s půdními bezobratlými živočichy
 (Anna Slavíková Amemori)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ynghy/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Využití půdních mikroorganismů v biomonitoringu – nové poznatky a přístupy
 (Eva Trávníčková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ta7x9/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Biodostupnost kontaminantů pro půdní organismy
 (Lucia Škulcová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uu73r/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Effects of selected environmental pollutants on soil microbial community in laboratory and field studies
 (Jitka Černohlávková)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yqxtf/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Validace metody hodnocení funkční diverzity systémem Biolog pro ekotoxikologické studie
 (Martin Váňa)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qpl45/ | Biologie / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Efekty organicky bohatých substrátů na půdní biotu
 (Vratislav Kubík)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/selna/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Působení toxických látek na reprodukci a mortalitu chvostoskoků Folsomia candida
 (Kateřina KANDOVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//e7jr08// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Bioakumulace polutantů bezobratlými v půdě ve vztahu k jejich biodostupnosti
 (Jana Peštová)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2rx2/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)