Theses on the same topic (having an identical keyword):

qpcr

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Detekce bakterií spojených s rizikem onemocnění parodontu pomocí qPCR
 (Mária Bugajová)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/if8lw/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Studium vlivu antimikrobiálních látek na frekvenci indukce profágů a exprese fágových a bakteriálních genů pomocí RT-qPCR
 (Dominik Vrba)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j8g9w/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Zavedení relativní qPCR pro ověřování nálezů nebalancovaných chromozomových abnormalit detekovaných pomocí aCGH
 (Helena Janyšková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/imfye/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Vliv podmínek uchovávání DNA na výsledky qPCR
 (Magdalena Škrlová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//477oa0// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

qPCR analýza biofilmů Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus a Escherichia coli
 (Veronika Kočárková)

2021, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//wzhzuw// | Mikrobiologie a genové inženýrství / | Theses on a related topic

Hodnocení citlivosti vybraných peckovin k izolátům fytoplazmy ESFY s využitím kvantifikace FLO pomocí metody qPCR
 (Tomáš Kiss)

2021, Disertační práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ln6z91// | Zahradnické inženýrství / Zahradnictví | Theses on a related topic

Druhová identifikace makrely obecné: porovnání qPCR a LAMP
 (Natálie Justová)

2023, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//b2njz1// | Forenzní analýza a analýza potravin / | Theses on a related topic

Průzkum výskytu oportunního prvoka, \kur{Giardia intestinalis}, u zdravých lidí a jejich zvířat v ČR s použitím qPCR
 (Kristýna BROŽOVÁ)

2021, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//kwsxgg// | Biologie / Parazitologie | Theses on a related topic

Vyjadřování nejistot kvantitativních výsledků analýz GMO provedených prostřednictvím qPCR
 (Eliška Radová)

2023, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//zdq8wt// | Forenzní analýza / | Theses on a related topic

Validace qPCR protokolů pro kvantifikaci genů kódujících rezistenci k antibiotikům
 (Kateřina Hanáková)

2022, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//s0tkge// | Mikrobiologie a genové inženýrství / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)