Theses on the same topic (having an identical keyword):

qualifications

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Nové možnosti vzdělávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody a jejich motivace ke zvyšování kvalifikace
 (Ilona Novotná)

2017, Bakalářská práce, Institut celoživotního vzdělávání / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//bgxsg1// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Kompetence zdravotnických záchranářů ve výjezdové skupině rychlé zdravotnické pomoci
 (David HAVEL)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//faxb2b// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)