Theses on the same topic (having an identical keyword):

quasi-experimental research

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Rozdiely v percepcii ľudských tvárí medzi deťmi s poruchou autistického spektra a zdravými deťmi za použitia Eye-trackingovej technológie
 (Petra Kostovčíková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mqjnd/ | Psychologie / | Theses on a related topic