Theses on the same topic (having an identical keyword):

radiacni havarie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Možnosti jednotek radiačního a chemického průzkumu AČR v případě vzniku radiační nebo chemické havárie
 (Jiří NIMANSKÝ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//l7jquj// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Prostředky Armády ČR využitelné pro případ radiační havárie Jaderné elektrárny Temelín
 (Tereza HOLLÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//8lxjmg// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Dekontaminace osob a techniky v případě vzniku radiační havárie
 (Radana Malhocká)

2019, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//mm1263// | Chyba / | Theses on a related topic

Připravenost školských zařízení v ZHP v případě radiační havárie
 (Jiří Urbánek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114139 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

Využití prostředků 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany při radiační hrozbě nebo havárii
 (Petr Nový)

2016, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//ctp4yw// | Plánování a řízení krizových situací / | Theses on a related topic

Možnosti a způsoby dekontaminace a další manipulace se zvířaty v zájmových chovech v zóně havarijního plánování při možném vzniku radiační havárie na jaderných zařízeních
 (Lenka BENDOVÁ)

2012, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i9uju5// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

AČR při řešení radiační havárie v rámci IZS
 (Tomáš Sedlatý)

2014, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//k4rpe1// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Theses on a related topic

Analýza možností provedení evakuace obyvatelstva v předúnikové fázi radiační havárie v podmínkách ETE
 (Jaroslav MAKRLÍK)

2011, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//he7nzm// | Ochrana obyvatelstva / Civilní nouzová připravenost | Theses on a related topic

Zhodnocení distribuce informační příručky obyvatelstvu v zóně havarijního plánování Jaderné elektrárny Temelín pro případ radiační havárie
 (Kateřina BÍLKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gjeigt// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Theses on a related topic

Evakuace obyvatelstva v oblasti radiační havárie
 (Martin Čech)

2015, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//4tr7ro// | Ekonomika a management / Bezpečnostní studia | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)