Theses on the same topic (having an identical keyword):

radiacni sitovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv radiačního síťování na rázovou houževnatost v tahu vybraných polymerních materiálů
 (Jan SEDLÁČEK)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//gix8pn// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

Vliv radiačního síťování na chemickou odolnost vybraných polymerních materiálů v závislosti na dávce záření.
 (Pavel KUBÍK)

2013, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//x0j1ya// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Theses on a related topic

Přínosy síťování polymerních směsí pro kabelový průmysl
 (Pavel PLZÁK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//oe8eop// | Elektrotechnika a informatika / Komerční elektrotechnika | Theses on a related topic

Vliv radiačního síťování na creepové chování polymerů
 (Jaroslav HRBÁČ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ckkc1h// | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Theses on a related topic

Vliv radiačního síťování na vlastnosti vybraných polymerů
 (Lucie SCHINDLEROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//xc0vwp// | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Theses on a related topic

Vliv radiačního síťování na chemickou odolnost vybraných polymerů
 (Ondrej ŠTETINA)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hmrxyi// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Theses on a related topic

Vliv radiačního síťování na hořlavost vybraných typů polymerů
 (Lukáš HAVRAN)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4gvu9y// | Procesní inženýrství / Konstrukce technologických zařízení | Theses on a related topic

Možnosti ovlivnění pevnosti lepených spojů u vybraných typů polymerů
 (Martin BEDNAŘÍK)

2015, Disertační práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vy16c3// | Procesní inženýrství / Nástroje a procesy | Theses on a related topic

Vliv beta záření na mikro-mechanické vlastnosti polymerů
 (Martin Pouzar)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//31fbel// | Procesní inženýrství / Výrobní inženýrství | Theses on a related topic