Theses on the same topic (having an identical keyword):

radiofarmaka

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 21 theses)
Radiofarmaka a jejich využití v nukleární medicíně se zaměřením na techneciová radiofarmaka
 (Lucie Pekárková)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ye3db/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Příprava radiofarmak pro scintigrafii mozku, ověření kvality radiofarmaka
 (Jakub Šíma)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pb40z/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiofarmaka pro diagnostiku neuroendokrinních tumorů – příprava, kontrola kvality
 (Stanislava Csányiová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvm3z/ | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Vliv časového odstupu od aplikace radiofarmaka na poměr aktivity kost/pozadí při scintigrafii skeletu
 (Tereza ZAHOŘOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//76c34i// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiofarmaka pro PET/CT
 (Veronika ŠTRUBLÍKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vd3ymr// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiofarmaka v nukleární medicíně
 (Martina ZAORALOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xwiyxx// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Terapeutická radiofarmaka používaná na KZM FN Plzeň a jiných nemocnicích v ČR
 (Martina NÁHLÍKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//efq9s1// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiofarmaka pro PET/CT
 (Radana BLAŽKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xp1agq// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Theses on a related topic

Radiofarmaka pro diagnostiku v nukleární medicíně
 (Vít Lajner)

2020, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//q1to11// | Radiologický asistent / | Theses on a related topic

Nejčastěji používaná radiofarmaka pro terapii v nukleární medicíně
 (Alena Klokočníková)

2020, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//py0d3z// | Radiologický asistent / | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 21 theses)