Theses on the same topic (having an identical keyword):

railjet

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Cost-benefit analýza provozu Railjetů z hlediska regionálního rozvoje
 (Veronika Blažková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/60085 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Pojetí kvality v železniční dopravě
 (Jana Hloušková)

2016, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vtaz1/ | Hospodářská politika a správa / Hospodářská politika | Theses on a related topic

Konstrukční řešení sedadla první třídy vlaku
 (Jakub Černoch)

2010, Diplomová práce, Fakulta strojní / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/81127 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Theses on a related topic

Vysokorychlostní železniční doprava
 (Tomáš Konečný)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128407 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Theses on a related topic