Theses on the same topic (having an identical keyword):

reaktivni metabolity kysliku

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 13 theses)
Úloha histaminového receptoru H4R v tvorbě reaktivních metabolitů kyslíku a dusíku fagocyty
 (Michaela Zapletalová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uq2aa/ | Experimentální biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Zdroje a úloha reaktivních kyslíkových metabolitů při buněčné odpovědi na hypoxii
 (Kateřina Fischerová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n67vn/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Vliv vysoce nenasycených mastných kyselin a jejich metabolitů na fyziologické funkce profesionálních fagocytů
 (Gabriela Ambrožová)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y5twp/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Biosyntéza sekundárních metabolitů u Scenedesmus quadricauda v přítomnosti nanočástic
 (Dana Kučerová)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//1ipr8p// | Fytotechnika / Biotechnologie rostlin | Theses on a related topic

Patofyziologie zásobování organismu a jeho tkání kyslíkem se zaměřením na hypoxii.
 (Markéta Rodová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uxw0g/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Vliv serotoninu a příbuzných indolových sloučenin na oxidativní vzplanutí fagocytů
 (Petra Buřilová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/difgr/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Mechanismus odpovědi na hypoxii u embryonálních kmenových buněk
 (Julie Musilová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yl9sb/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Analýza obsahu oximu K870 a jeho metabolitů v biologických vzorcích metodou HPLC-MS
 (Petr Bzonek)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5950 | Chemie / | Theses on a related topic

Effect of hypoxia on embryonic stem cells
 (Jan Kučera)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/edsj7/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Theses on a related topic

Rozlišení intra- a extracelulární chemiluminiscence fagocytů
 (Michal Rájecký)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jfp3m/ | Biochemie / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 13 theses)