Theses on the same topic (having an identical keyword):

rec

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Duraki
 (Jan Rec)

2021, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/cfdzg/ | Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika | Theses on a related topic

Jídlo a stolování v kinematografii Jiřího Menzela
 (Jan Rec)

2021, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/k1x6d/ | Dramatická umění / Rozhlasová a televizní dramaturgie a scenáristika | Theses on a related topic

REC FEST v kontextu ostatních studentských filmových festivalů v Česku a na Slovensku
 (Tomáš Mokroluský)

2020, Bakalářská práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4ue4xa// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Produkce | Theses on a related topic

Pojetí náboženství pygmejů v díle antropologa Pavla Šebesty
 (Mikoláš REC)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//jahflt// | Humanitní studia / Žurnalistika - Religionistika | Theses on a related topic

Stomatologické služby ve městě Kroměříži
 (Miroslav Rec)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola logistiky o.p.s.

http://theses.cz/id//6fia0o// | Logistika / Logistika služeb (LOG) | Theses on a related topic

Využití počítačových technologií v oblasti moderní telemedicíny
 (Leo REC)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//l5ysj7// | Specializace v pedagogice / Informační výchova se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Analýza trhu s prasaty a vepřovým masem v České republice
 (Josef Rec)

2020, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//td8x8p// | Zemědělské inženýrství / Agrobyznys | Theses on a related topic

Společenská odpovědnost firem a její implementace ve firmě REC Group s.r.o.
 (Nikol Bilíková)

2014, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//56mf7d// | Ekonomika a management / Management a ekonomika, specializace Management a ekonomika podniku | Theses on a related topic

Hodnocení environmentální zátěže ovzduší území obce Bílý Kostel nad Nisou
 (Tomáš Rec)

2012, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//ehwmt6// | Geografie / Aplikovaná geografie | Theses on a related topic

Tenisový klub
 (Michal Rec)

2015, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/111074 | Stavební inženýrství / Průmyslové a pozemní stavitelství | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)