Theses on the same topic (having an identical keyword):

reception study

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Prozac Nation - The Study of Reception of a Book
 (Linda Krajčovičová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xautt/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

A Study of Audience Reception of Supernatural Through Fan Fiction
 (Dominika Psohlavcová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfwzb/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

How We Read: The Reception of the Beat Generation in the United States and the Czech Lands
 (Antonín Zita)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s7d8v/ | Filologie (čtyřleté) / Literatury v angličtině | Theses on a related topic

Ledové království: Výzkum divácké recepce
 (Karolína Foltýnová)

2016, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pv046/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury | Theses on a related topic

Die Analyse und Rezeption des Romans "Zwölf Ringe" von Jurij Andruchowytsch in der BRD
 (Bohdana ANDRUŠKIVOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yqqw30// | Filologie / AJ NJ se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Výzkum čtenářské recepce žáků 8. ročníku ZŠ - Případové studie
 (Simona Jarošová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cmjmg/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství českého jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Střihová skladba jako funkční prostředek vlivu na diváckou recepci produktové části reklamního videa. Případová studie: Reklama pro český supermarket
 (Peter Mikušinec)

2020, Diplomová práce, Fakulta multimediálních komunikací / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0mscwy// | Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Střihová skladba | Theses on a related topic

Arkadij Gajdar – poetika a recepcija v češsko-russkom kontekste. Problema gumanisma.
 (Nina Zelenskaya)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yya1b/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Les pieces de théâtre d´Éric-Emmanuel Schmitt et leur réception en République tcheque au 21e siecle
 (Michaela BAZALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d9kbb0// | Filologie / Francouzská filologie - Španělská filologie | Theses on a related topic

Recepce dramatu Karla Čapka R.U.R. v ruském prostředí a její pozadí
 (Natalia Rubtcova)

2013, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ju9ru/ | Filologie / Teorie areálových studií | Theses on a related topic