Theses on the same topic (having an identical keyword):

recirkulace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Potlačení vstupní recirkulace u odstředivého čerpadla s inducerem
 (Daniel Fus)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129394 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Theses on a related topic

Analýza systémů recirkulace výfukových plynů u spalovacích motorů
 (Filip Děrgel)

2010, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/78768 | Elektrotechnika / Aplikovaná a komerční elektronika | Theses on a related topic

Kotel bloku 200 MW s předehřevem vzduchu recirkulací horkého vzduchu
 (Jakub Beránek)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93805 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Hemodynamická diagnostika shunty pro hemodialýzu
 (Jiří Štěrba)

2013, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98583 | Elektrotechnika / Biomedicínské inženýrství | Theses on a related topic

Životnost tepelných výměníků z Al slitin v prostředí kondenzátů spalin výfukových plynů
 (Zita Drozdová)

2013, Disertační práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101363 | Materiálové vědy a inženýrství / | Theses on a related topic

Možnosti zásobování a navýšení akumulace užitkové vody v DEZA a.s. v obdobích sucha
 (David Ryšánek)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129830 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Numerické modelování proudění plynu ve ventilu EGR výměníku tepla za účelem řízení průtokových parametrů proudícího média
 (Filip Horáček)

2020, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141285 | Strojní inženýrství / Hydraulika a pneumatika | Theses on a related topic

Návrh úpravy fluidního kotle pro snížení emisí NOx
 (Marek Goryczka)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114939 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Vyhodnocení účinnosti filtrů při intenzivním chovu ryb v recirkulačním akvakulturním systému
 (Daniel Hrma)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119990 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Theses on a related topic

Snižování emisí ve výfukových plynech vznětových a zážehových motorů
 (Martin Zmek)

2012, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//m3351c// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)