Theses on the same topic (having an identical keyword):

recko competitiveness

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Cestovní ruch v rámci EU
 (Kateřina Ronešová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola hotelová v Praze

http://is.vsh.cz/th/15450/vsh_b/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Hotelnictví | Theses on a related topic

Analýza konkurenceschopnosti prostřednictvím indexu RCA (revealed comparative advantages)
 (David Šuk)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/55780 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Konkurenceschopnost zemí PIIGS v kontextu ekonomické krize
 (Gabriela Schindlerová)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/96865 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic