Theses on the same topic (having an identical keyword):

reedukace dyslexie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Účinnost reedukace dyslexie na 1. stupni ZŠ
 (Vít VESELÝ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//62tbwp// | Speciální pedagogika / Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika | Theses on a related topic

Reedukace dyslexie, dysgrafie a dysortografie na 1. stupni základních škol
 (Petra JELÍNKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9hxsb6// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Specifické vývojové poruchy učení a reedukace dyslexie
 (Jana Polčáková)

2017, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//5czncx// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Strategie a metody reedukace dyslexie v zahraničí
 (Marie Kosmáková)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xtdsk/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Reedukace dyslexie na základní škole
 (Alena Švehlová)

2006, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wripm/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Specifické poruchy učení se zaměřením na dyslexii a dysgrafii, jejich nápravu a metody reedukace.
 (Adéla Janková)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ikaw3/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Specifické vývojové poruchy školních dovedností - dyslexie a její reedukace v pedagogicko psychologické poradně
 (Iveta Matějková)

2013, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//p3hjn3// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Možnosti nápravy dyslexie a dysortografie na běžné ZŠ
 (Lenka Vymětalová)

2008, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ghucv/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Náprava dyslexie ve volném čase
 (Jana TOPILOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t98r34// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Narušená grafická stránka řeči a možnosti její reedukace v České republice
 (Štěpánka NERGLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3a1nqz// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - ortokomunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)