Theses on the same topic (having an identical keyword):

regresni analyza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 28 theses)
Chybějící data a regresní analýza
 (Magdaléna Chábová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/musgz/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Analýza možností využití robustních charakteristik v regresní analýze
 (Vendula Growková)

2017, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119241 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Regresní analýza v data miningových úlohách
 (Tomáš Kadleček)

2017, Diplomová práce, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//36vghq// | Elektrotechnika a informatika / Informační technologie | Theses on a related topic

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
 (Lukáš Sobíšek)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52823 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Regresní analýza v systému STATISTICA
 (Břetislav ROHÁČEK)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dfgw4y// | Učitelství pro základní školy / Mn-Inn | Theses on a related topic

Regresní analýza pomocí metody dílčích nejmenších čtverců
 (Dominika MIKŠOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//r2167f// | Aplikovaná matematika / Aplikace matematiky v ekonomii | Theses on a related topic

Regresní analýza pro kompoziční data
 (Sandra DONEVSKA)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//go8ozf// | Aplikovaná matematika / | Theses on a related topic

Regresní analýza pro korelovaná data
 (Marie Leváková)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wamz7/ | Aplikovaná matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 28 theses)