Theses on the same topic (having an identical keyword):

reheating

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Tepelný cyklus průmyslové parní turbíny s přihříváním a bez přihřívání páry
 (Radek Kriho)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106149 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Návrh přihřívání páry pro turbínu tlakovodní jaderné elektrárny
 (Juraj Trgiňa)

2018, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129354 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Vyhodnocení energetického a ekonomického přínosu nového řídícího systému ohřívacích pecí válcoven
 (Petr Slanina)

2014, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/106128 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Vliv přihřívání na účinnost tepelného cyklu parní turbíny
 (Vladimír ŘÍHA)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//v2jcsg// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Theses on a related topic

Vlyv předehřevu kaučukových směsí na příkonu míchacího zařízení
 (Jozef ŠIMEK)

2009, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qkq6tk// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Vplyv predohrevu kaučukových zmesí na príkon miešacieho zariadenia
 (Pavol KNAPEC)

2007, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fr1y2k// | Procesní inženýrství / Technologická zařízení | Theses on a related topic

Analysis of solid materials by means of laser-induced breakdown spectroscopy
 (Tereza Čtvrtníčková)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jsv7p/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Theses on a related topic